Garis Panduan ICT

  •  Polisi Emel Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman
pdfdownload
  •  Dasar Keselamatan ICT Negeri Kedah Darul Aman
pdfdownload
Muat Turun
  •  Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam
pdfdownload
Muat Turun
  •  Garis Panduan Keselamatan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer
pdfdownload
Muat Turun