Harta Pusaka Kecil

  • Soalan:-
    Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?             

    Jawapan :
    Ruangan penyaksian tidak perlu dilengkapkan sekiranya terdapat cop mohor syarikat pada borang suratcara.