Pendaftaran

  • Soalan 
    Bolehkan Borang Suratcara diisi dengan menggunakan dakwat biru atau pen mata bulat?             

    Jawapan : 
    Borang Suratcara hanya boleh dilengkapkan dengan menggunakan dakwat hitam atau bertaip.