Search
Search Only:
Total: 3 results found.

Harta Pusaka Kecil

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

Soalan:- Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?              Jawapan : Ruangan penyaksian tidak perlu ...

Piagam Setiap Unit

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

...  3 hari (Kew 300-J4) Harta modal (Kew PA-3)                                                                          ...

Permohonan Permit Bahan Batu

Created on 28 March 2016. Posted in Uncategorised

... orang ramai. Sebarang kerosakan harta awam yang bersabit dengan pemindahan bahan batu adalah menjadi tanggungjawab pada pemegang permit. Jika gagal mengatasinya maka wang pertaruhan boleh dirampas ...