Search
Search Only:
Total: 4 results found.

Pengurusan Tanah

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

... membuat penyerahan balik dibawah Seksyen 197 Kanun Tanah Negara dan memohon untuk diberimilik semula di bawah Seksyen 42 (1) (a) KTN dimana tempoh pajakannya ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN).        ...

Cukai/Hasil Tanah

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

... ih perlu membayar cukai walaupun tidak mendapat bil cukai tanah. Tanggungjawab ini digariskan dalam Seksyen 93, Kanun Tanah Negara 1965. Jika anda masih tidak menerima bil selepas minggu ketiga bulan Janua ...

Permohonan Permit Bahan Batu

Created on 28 March 2016. Posted in Uncategorised

... Batu Pelan kawasan yang dipohon (8 salinan). Sijil Carian Rasmi bagi tanah milik (geran). Surat kebenaran Akuan Berkanun pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik tanah BAYARAN ...

Kanun Tanah Negara

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

    LATAR BELAKANG        Kanun Tanah Negara (KTN) merupakan undang-undang tertinggi di Semenanjung Malaysia mengenai urusan pentadbiran tanah. Ia tidak terpakai ...