Search
Search Only:
Total: 4 results found.

Piagam Setiap Unit

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

...  3 bulan UNIT N (BAHAN BATUAN)               TEMPOH Permohonan permit pengeluaran bahan batuan   ...

Permohonan Permit Bahan Batu

Created on 28 March 2016. Posted in Uncategorised

...  Badan-badan yang diberikuasa secara nyata untuk memegang tanah dibawah mana-mana undang-undang bertulis lain. Seksyen 43 KTN Tanah yang boleh dikeluarkan permit Tanah Kerajaan. Tanah ...

Objektif Dan Fungsi

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

... hakmilik, pajakan dan proses bukan urusniaga seperti kaveat, ubahsyarat, perizaban perintah mahkamah dan sebagainya. Mengawal dan merancang hasil melalui cukai tanah, lesen pendudukan sementara, permit ...

PROJEK MEGA TERMINAL PERIKANAN

Created on 26 March 2016. Posted in Berita Terkini

... untuk pembinaan terminal Tebengau itu sahaja dianggarkan RM1 sehingga RM2 bilion, ini tidak termasuk dengan pembinaan sebanyak 20 kapal bernilai RM2 bi­lion yang turut memerlukan permit dari Kementerian ...