Search
Search Only:
Total: 2 results found.

Harta Pusaka Kecil

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

Soalan:- Perlukah bahagian penyaksian disempurnakan sekiranya cop mohor diturunkan?              Jawapan : Ruangan penyaksian tidak perlu ...

Piagam Setiap Unit

Created on 28 March 2016. Posted in Personalisasi

... hakmilik Semak dan sahkan bayaran cukai bagi urusan pindah milik/hebah tanah/pusaka kecil/ tukar syarat           5 minit / bergantung pada jumlah ...